- Theo một báo cáo mới được công bố, thế giới hiện nay có khoảng 700 triệu phụ nữ và trẻ em kết hôn từ khi còn trẻ. Con số này dự kiến còn tăng lên hơn 900 triệu người vào năm 2030.

Theo AJ+