Văn Phin

Cty CP san xuat so-da Chu Lai bao cao cong tac bao ve moi truong - Anh 1

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Cty CP sản xuất sô-đa Chu Lai (đóng tại xã Tam Hiệp, H. Núi Thành) vừa có báo cáo về công tác bảo vệ môi trường gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Theo báo cáo, đến nay, Cty đã hoàn thiện kho chứa chất thải (có cửa, rãnh thu gom, nhãn dán, dấu hiệu cảnh báo...), các chất thải khác được thu gom đúng quy định. Cty cũng đang gấp rút hoàn thiện Sổ đăng ký Chủ nguồn thải theo yêu cầu của Sở TN&MT; đồng thời tạo khơi thông cống rãnh thu gom nước than vào bể thu gom. Đối với xỉ vôi, xỉ than, tro bay của nhà máy, Cty sẽ thu gom và xử lý đúng theo nội dung cam kết. Hiện tại, Công ty CP sản xuất sô-đa Chu Lai ngừng sản xuất nên không phát sinh nước thải sản xuất, khí thải và chất thải rắn sản xuất, tuy nhiên, Cty vẫn thường xuyên lấy mẫu nước thải ở hồ để phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm, định kỳ 2 lần/tuần.