(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HNX: CTS) công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2010 với mức lỗ 26.96 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm CTS lỗ 15.22 tỷ đồng, giảm hơn 130% so với cùng kỳ năm 2009.

Báo cáo cho thấy, doanh thu thuần trong quý của CTS đạt mức 32.48 tỷ đồng, trong đó hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng cao nhất với 11.29 tỷ đồng, và hoạt động đầu tư mang lại 8.64 tỷ đồng tuy nhiên cùng giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm 2009. Doanh thu khác và doanh thu tư vấn mang lại 9.4 tỷ đồng và 2.48 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy vậy, do chi phí hoạt động chiếm khá lớn với 51.7 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp của CTS âm 19.21 tỷ đồng. Bao gồm cả chi phí quản lý, CTS lỗ thuần 26.96 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTS đạt doanh thu hơn 126 tỷ đồng, tăng 54.13% so với cùng kỳ năm 2009, nhưng lợi nhuận sau thuế lại âm 15.22 tỷ đồng, giảm tới 130%. Theo CTS, trong quý 3 vừa qua, do ảnh hưởng không tích cực từ thị trường chứng khoán làm doanh trhu môi giới và đầu tư của công ty giảm mạnh, đặc biệt khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán trên 26.83 tỷ đồng là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng lỗ ròng của công ty. Nguồn: BCTC TT Quy 3/2010