CTCP Xây dựng Công trình ngầm Vinavico (CTN) vừa công bố BCTC Quý III/2011 với 4,7 tỷ đồng LNST, tăng 91% so với cùng kỳ do có sự đóng góp của doanh thu tài chính lên tới 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, riêng Quý III năm nay, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh của CTN đạt 93,4 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận mức tăng 23%, đạt 14,8 tỷ đồng.

Trong kỳ còn ghi nhận khoản doanh thu từ đầu tư tài chính lên tới 1,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt có 0,21 tỷ đồng.

Do vậy, mặc dù các chi phí trong kỳ này đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt mức tăng trưởng hơn 91%, từ 2,4 tỷ lên 4,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTN đạt 239 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu đã giẩm 78,3% và lợi nhuận cũng giảm 82,3%.

Đồng thời, so với kế hoạch kinh doanh năm 2011, Công ty hoàn thành 68,52% chỉ tiêu doanh thu và 27,79% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo tài chính chi tiết

HNX