Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP).

CTIN thuong co phieu ty le 100%, nang von len gap doi - Anh 1

Cụ thể, đối với phương án phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu, CTIN dự kiến phát hành 15,7 triệu CP, tỷ lệ 1:1, tương ứng với giá trị theo mệnh giá là 157 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận hàng năm để lại Công ty chưa phân phối và các nguồn quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016 ghi nhận theo BCTC kiểm toán riêng. Thời gian thực hiện trong quý II/2017.

Đối với phương án ESOP, CTIN dự kiến phát hành gần 800 nghìn CP với giá 13.200 đồng/CP. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2017, sau đợt phát hành CP thưởng. Tổng số tiền hơn 10 tỷ thu được sẽ bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hồi tháng 5, CTIN cũng đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Theo đó, Công ty thông qua kết quả năm 2016 với tổng doanh thu 1.737 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, đạt 166% KH; tỷ lệ chi trả cổ tức là 20% VĐL. Còn kế hoạch năm 2017 với doanh thu tối thiểu 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 114,50 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức từ 8% – 10% VĐL (theo vốn điều lệ mới).

Được biết (CTIN) là đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (32% vốn VNPT) trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và tự động hóa tòa nhà thông minh. Là Công ty số 1 tại Việt Nam, với thị phần lớn nhất phần dịch vụ xây lắp, tích hợp hạ tầng cơ sở mạng di động cho các nhà khai thác GSM lớn nhất như Vinaphone, Mobifone.

Ngày 11/07/2001, CTIN cổ phần hóa thành CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện. Tại ĐHĐCĐ 2017, CTIN đã thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 157 tỷ đồng lên 321,85 tỷ đồng; thông qua chủ trương và kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty lên niêm yết trên thị trường chứng khoán.