Dù mới hoàn thành khoảng 77% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 nhưng CTI đã vượt 20% lợi nhuận cả năm 2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2015.

Trong quý III, CTI đạt 254 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 15,3% giúp lợi nhuận gộp tăng 29,4% so với cùng kỳ, đạt mức 100 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng lên mức 39,4% từ mức 36,3% cùng kỳ năm trước.

CTI dat 82 ty dong loi nhuan sau 9 thang, vuot 20% so voi ca nam 2015 - Anh 1

Nguồn : BCTC CTI

Dù vậy, chi phí tài chính tăng hơn 83% khiến cho lợi nhuận ròng sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 27 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, CTI đạt 816 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 48%. Lợi nhuận sau thuế tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 82 tỷ đồng. Qua đó, CTI đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. EPS đạt 2.290 đồng.

Tổng tài sản của CTI đã tăng gần 20% sau 9 tháng, đạt mức 3.807 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định tăng hơn 50% lên mức 2.211 tỷ đồng, song song đó là nợ vay dài hạn tăng 19% lên mức 2271 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm nhẹ xuống còn 279 tỷ đồng.