(NDH) CTCP Xây Dựng Cotec (mã CTD – HOSE) thông báo về chương trình tạm cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%. Ngày trả dự kiến là 5/3/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 21/2 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/2.

Dự kiến, tổng số tiền mặt CTD phải bỏ ra là 42,1 tỷ đồng. Được biết, năm 2013, CTD dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 20%, bằng với tỷ lệ chi trả của năm ngoái nên nhiều khả năng CTD sẽ chi trả cổ tức thêm một đợt nữa.

Mặc dù hiện CTD chưa công bố kết quả kinh năm 2013, nhưng theo dự báo của CTCK Vietcombank, lợi nhuận sau thuế của CTD có thể đạt 240 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch cả năm.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu CTD đóng cửa dao động trong biên độ 57.000 – 69.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 46.213 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 2,9 tỷ đồng/phiên.

Học Khiêm - Người Đồng Hành

CTD tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10% vào ngày 5/3

10 154 56 reviews

(NDH) CTCP Xây Dựng Cotec (mã CTD – HOSE) thông báo về chương trình tạm cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%. Ngày trả dự kiến là 5/3/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 21/2 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/2.