(ATPvietnam.com) -CTCP Nhóm đầu tư May Mắn thông báo sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu VIC của CTCP Vincom đang nắm giữ.

Cụ thể, CTCP Nhóm đầu tư May Mắn sẽ chuyển nhượng toàn bộ 12.981.942 cổ phiếu VIC sang cho CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái. Giao dịch này sẽ không thực hiện qua sàn giao dịch chứng khoán. CTCP Nhóm đầu tư May Mắn chuyển toàn bộ số cổ phiếu VIC sở hữu với lý do sáp nhập vào CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 14/2-14/4/2011. CTCP Nhóm đầu tư May Mắn hiện công ty do CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm giữ 43% vốn điều lệ và đồng thời CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng đang sở hữu 46.689.967 cổ phiếu VIC, tương đương 12,24% vốn điều lệ. Thanh Loan