Công ty cổ phần Gentraco báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn nhiều tài liệu.

CTCP Gentraco bi phat 60 trieu dong - Anh 1

Ngày 18/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1273/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Gentraco (Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ).

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 60 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính là báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Gentraco báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng năm 2014 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, BCTC riêng năm 2015 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.