Với tỷ lệ thực hiện là 10% mệnh giá, CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina - mã CSM) dự kiến phải bỏ ra hơn 103,6 tỷ đồng cho lần tạm ứng cổ tức năm 2016 này.

CSM: Ngay 23/11 chot quyen tra co tuc 10% - Anh 1

CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina - mã CSM) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền trả cổ tức là 23/11/2016, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11/2016.

Thời gian thực hiện đợt chi trả cổ tức dự kiến vào ngày 12/12/2016.

Với tỷ lệ 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng, CSM dự kiến phải bỏ ra hơn 103,6 tỷ đồng cho lần tạm ứng cổ tức năm 2016 này.

Trước đó, Casumina đã trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40% cho cổ đông.

Kết thúc quý III/2016, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 56,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CSM lần lượt đạt hơn 2.308,7 tỷ đồng và hơn 180,1 tỷ đồng.

Ngọc Đỗ