Theo ước tính ngành du lịch Croatia sẽ thu tổng cộng 7 tỉ euro trong năm 2007.