VH- Theo “Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 của Chính phủ”, dự kiến trong tháng 3.2011 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể đến mức 2,2%.

Như vậy, CPI tháng 3.2011 ước tăng cao nhất trong 33 tháng qua, tính từ tháng 6.2008. So với tháng 3 của 15 năm gần đây, CPI tháng này chỉ còn thấp hơn mức tăng 2,99% của tháng 3.2008. Tính bình quân, CPI quý I-2011 tăng khoảng 12,8% so với quý I-2010. Tại Thủ đô Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3.2011 ước tăng 2,41% so với tháng trước; tăng 13,56% so cùng kỳ năm 2010. Đây cũng là mức tăng cao nhất của CPI Hà Nội trong hơn 1 năm trở lại đây, tính từ tháng 2 năm 2010 khi chỉ số giá tiêu dùng là 2,61%. Còn tại TP.HCM CPI tháng 3 cũng tăng 2,2% so với tháng 2.2011. Như vậy sau ba tháng, CPI TP.HCM đã tăng 4,83%. Nguyên nhân chủ yếu do việc điều chỉnh giá điện và tăng giá xăng dầu. NGỌC ÁNH