Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2016 tăng 0,31% so tháng trước và tăng 3,84% so tháng 11-2015. CPI tháng 11 tăng do nhóm hàng may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,05%; nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 0,04%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,29%; giao thông tăng 1,94%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,1%. Trong khi đó, chỉ số giá bưu chính viễn thông giảm 0,04% so với tháng trước. Các nhóm có chỉ số giá ổn định là giáo dục, thuốc và dịch vụ y tế.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm 2016, tăng 12,89% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 17,23%; công nghiệp chế biến tăng 12,96%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 12,44%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 21,83%, Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 33,71%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 40,82%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 16,81%; công nghiệp chế biến chế tạo khác tăng 12,82%. Một số ngành sản xuất giảm sút, như: chế biến thực phẩm giảm 6,22%; ngành dệt giảm 11,61%; sản xuất các sản phẩm từ giấy giảm 4,95%; sản xuất xe có động cơ giảm 2,81%; sản xuất da giảm 2,19% so với 11 tháng đầu năm 2015.

Xuân Đương