So với tháng 6 năm 2011, CPI tháng 6 năm 2012 tăng 6,9% và so với tháng 12 năm 2011 tăng nhẹ 2,52%. Bình quân 6 tháng đầu năm 2012 tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Tổng cục thống kê Việt Nam vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 6.

Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia, CPI tháng 6 có mức giảm 0,26% so với tháng 5/2012. Đây là tháng đầu tiên CPI cả nước có chỉ số âm sau 38 tháng dương liên tiếp.

So với tháng 6 năm 2011, CPI tháng 6 năm 2012 tăng 6,9% và so với tháng 12 năm 2011 tăng nhẹ 2,52%. Bình quân 6 tháng đầu năm 2012 tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Trong số 11 nhóm hàng tính chỉ số giá, có 5 nhóm hàng có chỉ số giá giảm trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức giảm 0,23%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức chỉ số giá giảm mạnh 1,21%. Tuy nhiên, nếu xét bình quân 6 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm ngoái thì chỉ số của nhóm này vẫn tăng 13,61%.

Không nằm trong nhóm tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng giảm mạnh 2,13% so với tháng 5 và chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 0,2% .

Hải An

Theo TTVN/GSO