(VEN) - CPA Australia - một trong những hiệp hội kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới ngày 20/2 và ngày 23/2 vừa qua đã trao học bổng cho sinh viên Việt Nam đạt điểm cao nhất tốt nghiệp Đại học Swinburne TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội.