(ANTĐ) - Đó là hai cột biển báo giao thông, chôn cạnh nhau ở ngã tư Trần Nhân Tông – Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hai biển báo chỉ hai nội dung khác nhau nhưng lại chôn sát nhau khiến người điều khiển phương tiện giao thông không nhìn rõ để tham gia giao thông đúng cách.

Những người lái xe đi từ đường Trần Nhân Tông muốn rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đều phải đi thật chậm để nhìn xem biển sau là biển gì để thực hiện vì biển "Công ty khai thác điểm đỗ xe" đã che hết biển phía sau. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp chấn chỉnh toàn bộ hệ thống biển báo để người dân tham gia giao thông được thuận lợi.