Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ TN-MT tổ chức Hội thảo thông báo các kết quả chính của Hội nghị lần thứ 22 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22).

COP22 thong qua 35 quyet dinh ve bien doi khi hau - Anh 1

Đại diện UNDP phát biểu

COP22 diễn ra tại Marrakech, Maroc từ ngày 7 - 19/11, với sự tham gia của tổng số gần 26.000 đại biểu, trong đó có gần 18.000 đại biểu của các bên tham gia Công ước được coi là Hội nghị Hành động nhằm triển khai thực hiện những nội dung các Bên đã thống nhất thông qua cách đây 1 năm tại Paris.

Sau hơn hai tuần làm việc, các Bên đã thông qua tổng số 35 quyết định, trong đó có 25 Quyết định của Hội nghị COP, 8 Quyết định của Hội nghị các bên tham gia Nghị định thư Kyoto và 2 Quyết định của Hội nghị các Bên tham gia Thỏa thuận Paris. Trong đó, liên quan đến triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris có 1 Quyết định của Hội nghị COP22 và 2 Quyết định của Hội nghị lần thứ nhất các Bên tham gia Thỏa thuận Paris.

Đáng chú ý tại Hội nghị lần này, Tuyên bố Hành động Marrakech về khí hậu và phát triển bền vững đã được các Bên thông qua nhằm kêu gọi các bên thống nhất hành động trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.