Việt Hàn, đơn vị sản xuất cáp đồng trục và cáp quang hàng đầu trong ngành cáp công nghiệp viễn thông tại Việt Nam vừa cho biết: năm 2007, sản lượng của công ty dự kiến sẽ đạt xấp xỉ 3 triệu km đôi dây, gấp 3 lần sản lượng năm 2006. Theo đó, công ty dự kiến sẽ đạt doanh thu 53 triệu USD (tăng 107%...