Ngày 9/11, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương công bố về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Network Hoàng Kim.

Công ty TNHH Network Hoàng Kim có trụ sở chính tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấ là Nguyễn Văn Minh. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 045/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh cấp lần đầu ngày 8/6/2015, sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 12/8/2015.

Công ty này chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do thay đổi phương thức kinh doanh. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ 31/8/2016.

Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp là Trần Thị Mơ; chức vụ: Nhân viên; điện thoại: 0437639898 / 0979249105.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Network Hoàng Kim có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

T.H