QĐND Online – Ngày 26 – 10 tại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường (Quân khu 5) đã tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lần thứ IV.

Những năm qua, công tác Thi đua – Khen thưởng và phong trào TĐQT luôn hoạt động có hiệu quả, thường xuyên cổ vũ động viên cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Đại hội TĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường

Trong 3 năm qua, Công ty đã được chỉ định thầu và trúng thầu nhiều công trình với giá trị lớn cả trong và ngoài quân đội, tạo đủ việc làm cho hơn 3.000 người lao động và thường xuyên có công trình gối đầu cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm sau từ 30% trở lên.

Với tinh thần “thực hành tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí” nên hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đúng hướng, tuân thủ pháp luật, mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Trong gần 3 năm qua, Công ty đã thực hiện giá trị sản xuất đạt 1.682 tỷ đồng; thu nộp ngân sách 95,881 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 62,853 tỷ đồng; một số chỉ tiêu chính thực hiện đều vượt kế hoạch của Quân khu giao.

Tin, ảnh: Tùng Lâm