Công ty TNHH MTV Đại Địa Phú thông báo thay đổi chủ sở hữu và đại diện pháp luật như sau:

Cong ty TNHH MTV Dai Dia Phu thong bao thay doi chu so huu va dai dien phap luat - Anh 1

BỐ CÁO THÔNG TIN THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ĐỊA PHÚ

Địa chỉ: Số 20 - Phước Trường 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:0401701073

Đăng ký lần đầu ngày 13/10/2015.

Đăng ký thay đổi lần 1, ngày 24/11/2016.

THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỦ SỞ HỬU:

Chủ sở hữu cũ: Bà MAI THỊ KHUYÊN - sinh ngày 20/02/1981 - số chứng minh nhân dân: 201670117, cấp ngày: 23/3/2010, nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 33/22 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại: 33/22 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Chủ sở hữu mới: Bà TRẦN THỊ THÀNH NHÀN - sinh ngày 23/09/1991 - số chứng minh nhân dân: 205447564, cấp ngày: 17/05/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 233-235 Hàn Thuyên, Tổ 170, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại: 233-235 Hàn Thuyên, Tổ 170, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT:

Người đại diện cũ: Bà MAI THỊ KHUYÊN – sinh ngày 20/02/1981- số chứng minh nhân dân: 201670117, cấp ngày: 23/3/2010, nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 33/22 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại: 33/22 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Người đại diện mới: Họ và tên TRẦN THỊ THÀNH NHÀN – sinh ngày 23/09/1991- số chứng minh nhân dân: 205447564, cấp ngày: 17/05/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 233-235 Hàn Thuyên, Tổ 170, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại:233-235 Hàn Thuyên, Tổ 170, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

ĐT