Ngày 10-11, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Hội đồng liên ngành (Hội đồng) giám sát việc khắc phục hậu quả do sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền trung và cam kết thực hiện của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh) vừa có buổi họp đánh giá kết quả khắc phục các bất cập, vi phạm bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời gian qua.

Cong ty TNHH Gang thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh phai xu ly chat thai dat quy chuan - Anh 1

Theo đánh giá của Hội đồng, đến nay Công ty Formosa Hà Tĩnh đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn cho phép. Đến cuối tháng 10, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải phục vụ lò số một đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trong giai đoạn này…

Tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện các hạng mục công trình BVMT bổ sung, chuyển đổi công nghệ sản xuất như đã cam kết. Mặt khác, Hội đồng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan đánh giá công nghệ làm nguội than cốc từ ướt sang khô của Công ty Formosa Hà Tĩnh, bảo đảm tiên tiến, đáp ứng về BVMT… Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT; bảo đảm chất thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế…