(VEN) - Hòa chung vào nền kinh tế đang trên đà hội nhập, ngành dệt, nhuộm cũng không ngừng phát triển với sự góp mặt của ngày càng nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực này. Trong xu hướng đó, Công ty TNHH Dệt nhuộm Liên Minh (tỉnh Đồng Nai) vẫn giữ vững được thị trường bằng những sản phẩm đạt chất lượng cao, chiếm giữ thị phần đáng kể trong ngành nhuộm vải tại Đồng Nai.