(VEN) - Ngày 26/12/2009, Công ty TNHH Bằng Đại Lộc đã tổ chức lễ công bố chủ trương đầu tư liên doanh với Công ty TNHH Kimblelit Resources (Singapo) để cùng hợp tác triển khai 2 dự án khu công nghiệp (KCN) với diện tích 340 ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa và khu dân cư, tái định cư với diện tích 50 ha tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Ngày 26/3/2007, UBND tỉnh Long An ban hành công văn số 1369/UBND-KT cho Công ty TNHH Bằng Đại Lộc được đầu tư Khu công nghiệp với diện tích 340 ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tiếp đến, tháng 10/2009 UBND tỉnh Long An ban hành công văn số 3405/UBND-KT cho Công ty TNHH Bằng Đại Lộc được đầu tư khu dân cư, tái định cư với diện tích 50 ha tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Sau khi có được chủ trương cho phép đầu tư của UBND tỉnh, Công ty đã tích cực xúc tiến các thủ tục để triển khai 2 dự án. Đến nay, dự án KCN đã được đăng ký tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty TNHH Bằng Đại Lộc đã ký hợp đồng kê biên, bồi thường với Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Đức Hòa, dự kiến trong tháng 1/2010 sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường. Riêng dự án khu dân cư tái định cư, công ty đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục về kê biên bồi thường nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường sớm nhất cho người dân có đất nằm trong dự án . Trong quá trình triển khai dự án, Công ty TNHH Bằng Đại Lộc đã gặp và thỏa thuận liên doanh với Công ty TNHH Kimblelit Resources để cùng hợp tác triển khai 2 dự án trên. Việc liên doanh này đã được UBND tỉnh đồng ý tại văn bản số 4186/UBND-KT ngày 27/11/2009. Ông Trần Nhật Bằng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bằng Đại Lộc cho biết: KCN khi hoàn thành, sẽ tạo điều kiện tiếp nhận những dự án lớn về sản xuất, gia công các mặt hàng may mặc, điện, điện tử; sản xuất và chế biến các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản... với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt những nhà đầu tư nước ngoài là bạn bè truyền thống với Công ty TNHH Kimblelit Resources. Riêng khu dân cư, công ty sẽ ưu tiên và tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhằm bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở cả 2 dự án. Phần còn lại, một phần sẽ đầu tư xây dựng những căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi để làm chỗ ở cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại các KCN trên địa bàn huyện Đức Hòa; một phần sử dụng để xây những căn hộ cao tầng làm nhà ở cho công nhân và những người dân có thu nhập thấp. Ông Dương Quốc Xuân - Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh: Với sự quyết tâm tập trung nguồn lực, tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm của các công ty trong liên doanh về lĩnh vực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, và đặc biệt là sự hỗ trợ mọi mặt của các cấp chính quyền tỉnh Long An dự án hứa hẹn hoàn thành trước thời hạn với hiệu quả đầu tư cao nhất. Với những nỗ lực hết mình của các bên tham gia tin rằng dự án KCN và khu dân cư tái định cư do Công ty liên doanh là Công ty TNHH Bằng Đại Lộc và Công ty TNHH Kimblelit Resources thực hiện trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sẽ sớm đưa vào hoạt động trước thời hạn và sẽ là một trong những KCN, khu dân cư hiện đại nhất Việt Nam, góp phần vào mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Long An.. Được biết ngay tại lễ công bố chủ trương đầu tư liên doanh triển khai dự án, đại diện ban Giám đốc Công ty TNHH Bằng Đại Lộc đã trao tặng 300 triệu đồng cho quỹ xây dựng nhà tình nghĩa tỉnh Long An. Trọng Hải- Sỹ Hùng