NHNN vừa có Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động đối với việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (trước đây là Công ty TNHH một thành viên tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam).

Ảnh minh họa

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 2 Điều 1 Giấy phép hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH một thành viên tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam và tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1283/QĐ-NHNN ngày 30/6/2014 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam như sau:

“Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2 Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP.Hồ Chí Minh”.

Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các Tổ chức tín dụng và có văn bản báo cáo việc thực hiện cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH một thành viên tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam và Quyết định số 1283/QĐ-NHNN ngày 30/6/2014 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam.

L.T