Đây là nội dung được quy định tại Dự thảo lần 2 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Cong ty tai chinh se khong duoc cho vay mua nha o - Anh 1

Công ty tài chính không được cho vay để mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở

Theo đó, Dự thảo nêu rõ, những nhu cầu vốn mà công ty tài chính không được cho vay gồm:

Vay để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm mua, bán, xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

Vay để mua, sử dụng hàng hóa bị cấm lưu thông, sử dụng dịch vụ bị cấm sử dụng theo quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ bị áp dụng biện pháp khẩn cấp;

Vay để đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm;

Vay để trả nợ các khoản nợ vay tại chính công ty tài chính cho vay và/hoặc tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;

Vay để mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở;

Vay để mua tàu thuyền, vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ).

Trước khi ký hợp đồng cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải cung cấp và giải thích đầy đủ, chính xác, trung thực cho khách hàng hiểu được các thông tin liên quan (bao gồm cả các hậu quả hoặc chế tài sẽ áp dụng khi khách hàng vi phạm hợp đồng).

Theo NHNN, thời gian qua hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam phát triển với tốc độ tăng trưởng trung bình 20%/năm. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại và công ty tài chính đan xen lẫn nhau.

Trong đó, cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục, hồ sơ, thẩm định cho vay tiêu dùng của một số công ty còn khá đơn giản, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số công ty tài chính áp dụng lãi suất cho vay cao, dẫn đến những bức xúc trong dư luận và người dân.

Thịnh Châu