Công ty Đóng tàu Phà Rừng (Tổng công ty CNTT Phà Rừng) vừa tổ chức bàn giao tàu hàng 34.000 tấn mang tên SAN FELICE cho chủ tàu LAVANT SHIPPING Co.Ltd (quốc tịch Bahamas).

Đây là chiếc tàu đầu tiên trong loạt tàu hàng 34 nghìn tấn được Công ty Đóng tàu Phà Rừng đóng mới, xuất khẩu ra nước ngoài. Tàu do Công ty CALBRO thiết kế, dài 180m, rộng 30m, cao đến mặt boong 14,7m, mớn nước 9,75m, lắp máy MAN B&W 6S46 MC- C công suất 7860 KW/129RPM cho phép tàu khai thác với tốc độ 14 hải lý/ giờ. Tàu được lắp 4 cẩu sức nâng 35 tấn, hệ thống ra đa và các nghi khí hàng hải hiện đại thỏa mãn công ước quốc tế về hàng hải. Với sự giám sát và phân cấp của Đăng kiểm DNV, tàu đủ điều kiện đến bất cứ cảng biển nào trên thế giới.