Ngày 15/11, Công ty Đóng tàu Hạ Long đã tổ chức hạ thủy thành công chiếc tàu thứ 3 mang tên White Diamond trong loạt 15 tàu 53.000 DWT ...Chi tiết...