(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Chính phủ đồng ý sáp nhập một số công ty 100% vốn nhà nước vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Đó là các công ty: Dịch vụ nông lâm nghiệp Sông Đà, Dịch vụ nông nghiệp Suối Hai, Dịch vụ nông nghiệp Lương Mỹ và Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây. Đồng thời, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội xem xét các điều kiện về vốn, năng lực cán bộ quản lý để chuyển Trung tâm Giống vật nuôi Hà Nội, Trại Giống cây trồng Thường Tín, Trại Gống cây trồng Xuân Mai và Trại Giống cây trồng Tích Giang thuộc Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội thành doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, sau đó sáp nhập vào Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội xây dựng phương án chuyển đổi tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Gia Vi (Nguồn: Công văn số 80/TTg-ĐMDN)