Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên thông báo đã bán ròng 1,019,700 cp CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HNX: SCR), giảm sở hữu xuống còn 13.41% vốn kể từ ngày 05/11.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên
- Mã chứng khoán: SCR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21,160,579 CP (tỷ lệ 14.09%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,015,100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,995,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,140,879 CP (tỷ lệ 13.41%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tái cấu trúc danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/11/2013.

HNX