Sáng 16/11, Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) đã niêm yết 75,26 triệu cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã PC1 với giá tham chiếu 36.000 VND/cổ phiếu.

Cong ty CP Xay lap dien 1 niem yet tren HOSE - Anh 1

PC1 hiện có vốn điều lệ là 753 tỷ đồng, cổ đông chiến lược Dragon Capital sở hữu hơn 15% cổ phần.

Trong 9 tháng năm 2016, PC1 đạt 2100 tỷ đồng doanh thu thuần và 262 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hoạt động chính mang lại 2/3 doanh thu và lợi nhuận là xây lắp và lắp máy công trình.