Năm 2009, mặc dù kinh tế suy thoái Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong vẫn duy trì mức tăng trưởng 36,19% với doanh thu 1.494 tỷ đồng.

CôngThương - Năm 2010, giá nguyên liệu đầu vào ngay trong quý I đã tăng 20%, giá xăng dầu, điện nước và các vật tư phục vụ sản xuất tăng mạnh nhưng Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong phấn đấu đạt mức doanh thu 1.803 tỷ đồng. Theo đó, ngoài các sản phẩm có thế mạnh trước đây, công ty sẽ phát triển các mặt hàng mới như hàng rào nhựa và máng hứng nước mưa. Tiếp tục đầu tư và hỗ trợ Công ty nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam, liên doanh nhựa Tiền Phong – SMP tại Lào, xây dựng hạ tầng để di chuyển sản xuất sang nhà máy mới. Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Đảm bảo năng lực sản xuất trong năm 2010 đạt 70.000 tấn sản phẩm. Đặc biệt, công ty sẽ hợp tác với các đối tác để đưa sản phẩm ra thị trường một số nước và khu vực như Hong Kong, Newzealand, Australia. Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản để phát triển kỹ thuật công nghệ. Trung Thành