Tranh thủ thời cơ mùa mưa lũ năm nay đến chậm, Công ty đã tổ chức thắp điện sáng làm việc liên tục 3 ca- 4 kíp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày truyền thống vẻ vang ngành GTVT Việt Nam (28/8/1945- 28/8/2010), xác định đây là 2 trọng điểm quan trọng của tuyến giao thông ở Tây Bắc, Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Đến ngày 20/6/2010 ở gói thầu số 9 cầu Hang Tôm, Công ty đã thực hiện đổ bê tông được 10.741m3, lên khuôn cốt thép đổ bê tông trụ, mố, dầm là 2.123 tấn, đạt giá trị: 115,780 tỷ đồng/137,22 tỷ đồng= 84,4%, thực hiện xong việc hợp long nhịp giữa vào ngày 11/6/2010. Ở cầu Bảo Xá, gói thầu B3, Công ty cũng đã thực hiện 12.788m3 bê tông trụ, mố, dầm cầu; thực hiện 2638 tấn thép các loại, giá trị sản lượng đạt 79,621 tỷ đồng (48,1%). Đ.V.B