ND - Ngày 10-1, tại khu Công nghiệp Thuận Thành 3 (Bắc Ninh), Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội (HAMECO) khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình "Di chuyển, mở rộng sản xuất Công ty cơ khí Hà Nội tại địa điểm mới" bắt đầu triển khai di dời nhà máy ra khỏi khu vực các quận nội thành theo quy hoạch.

Quá trình di dời và mở rộng sản xuất của HAMECO chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 tập trung di chuyển, ổn định sản xuất tại địa điểm mới ở Khu công nghiệp Thuận Thành 3, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên của công ty. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 457,5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong vòng 18 tháng, trên diện tích 161.588 m2. Khi nhà máy hoạt động, dự tính công ty sẽ tuyển thêm khoảng 400 công nhân tại địa phương. Sau giai đoạn 1, công ty sẽ nghiên cứu triển khai đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. PV