Doanh nghiệp tôi mới chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần. Vì công ty tôi ít nhân viên, chỉ khoảng 5 người nên tôi muốn hỏi bây giờ tôi muốn mua bảo hiểm cho nhân viên thì tối đa theo quy định là bao nhiêu người thì sẽ được tham gia đóng BHXH?

Lê Văn Hưng (Phương Liệt, Hà Nội) Trả lời: Điều 2 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. - Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. Như vậy, việc công ty bạn tham gia bảo hiểm xã hội là hoàn toàn phù hợp. Cho dù công ty bạn chỉ có 5 lao động thì công ty vẫn phải đóng bảo hiểm cho người lao động theo luật định. XH-BĐ