Sáng 15/11/2007, tại số 51-53 Ngô Quyền, Hà Nội, Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. MIC gồm 10 cổ đông sáng lập là những ngân hàng, công ty uy tín tại Việt Nam nắm giữ 70% số vốn pháp định 300 tỷ đồng. MIC đã chính thức cung cấp dịch vụ bảo hiểm từ ngày...