(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có nội dung điều chỉnh về công thức tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trước đây, đối với hàng hóa sản xuất trong nước, cách tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không có thuế bảo vệ môi trường, thì nay tại Nghị định 113/2011/NĐ-CP bổ sung thuế này vào trong công thức tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

=

Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng

- Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

_______________________________

1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

Riêng mặt hàng xe ô tô giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại để so sánh là giá bán xe ô tô chưa bao gồm các lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu cầu của khách hàng (trước đấy chưa quy định).

Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định.

Quy định cụ thể thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh gôn

Tại Nghị định 113/2011/NĐ-CP, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh gôn cũng được quy định cụ thể hơn.

Theo đó, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh gôn là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng về giá thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm cả tiền bán vé tập gôn, tiền bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động cho thuê xe (buggy) và thuê người giúp việc trong khi chơi gôn (caddy), tiền ký quỹ (nếu có) và các khoản thu khác do người chơi gôn, hội viên trả cho cơ sở kinh doanh gôn.

Trường hợp cơ sở kinh doanh gôn có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, hoặc các trò chơi thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hoàng Diên