Ngày 3-10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự buổi khai trương Cổng thông tin điện tử Chính phủ thường trú tại Đà Nẵng.

Đồng thời đưa phiên bản Cổng thông tin điện tử Chính phủ lên mạng di động MobiFone. Cổng thông tin điện tử Chính phủ chính thức hoạt động từ tháng 1-2006, tạo thêm một kênh giao tiếp trực tiếp giữa Chính phủ với nhân dân. Cổng thông tin điện tử Chính phủ cũng đã cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, sự điều hành của Chính phủ một cách kịp thời. Để đưa Cổng thông tin điện tử Chính phủ đến với nhiều người dân hơn, Văn phòng Chính phủ cùng mạng di động MobiFone chính thức đưa Cổng thông tin điện tử Chính phủ lên mạng điện thoại di động. Cùng ngày, đại diện Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo tiểu học thuộc năm tỉnh, thành gồm: Quảng Nam, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai và Kon Tum. Mạng di động MobiFone cũng trao tặng năm căn nhà tình nghĩa cho năm bà mẹ Việt Nam anh hùng. L.PHI