Sáng 6/10, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Cong tac xay dung Dang luon duoc xac dinh la nhiem vu then chot - Anh 1

Các đại biểu tham luận sôi nổi tại hội nghị

Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI bàn về các nội dung: Công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Triển khai kế hoạch số 18- KH/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TƯ ngày 29/7/2010 của Ban bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TƯ ngày 23/11/1996 của Bộ chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân, và DN có vốn đầu tư nước ngoài...

Về công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016, các đại biểu đều khẳng định, toàn Đảng bộ TP xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ them chốt do đó đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra,đồng thời giải quyết triệt để các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Trong đó Đảng bộ TP đã khẩn trương ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 nghị quyết chuyên đề của toàn khóa về phát triển du lịch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đảng bộ TP cũng ban hành 6 chỉ thị trong đó có Chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn TP; Chỉ thị 09 tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP Hà Nội. Các nội dung văn bản được nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn kỹ lưỡng, sát với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm nên được dư luận nhân dân đánh giá tích cực.

Đặc biệt Đảng bộ đã chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, cử tri đi bầu với tỷ lệ cao98,98%, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp các chức danh chủ chốt của HĐND từ TP đến cơ sở đã được bầu theo đúng quy định của Luật.

Cùng với đó Đảng bộ TP triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ và có kết quả Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khoa X) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh”.

Hà Nội là địa phương tiên phong triển khai công tác này và được đoàn kiểm tra Trung ương đánh giá cao về sự thống nhất trong hành động trong toàn thành phố từ TP đến cơ sở. Trong đó văn phòng UBND TP và văn phòng Thành ủy thực hiện đầu tiên rồi mới triển khai đến các quận, huyện, ngành. Cụ thể UBND TP đã quy định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của 22/22 sở và cơ quan ngang sở (giảm 46 phòng ban, 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng). Các đơn vị sự nghiệp thuộc sở giảm được 121 đơn vị. Ban tổ chức Thành ủy cũng đã chủ động xây dựng hướng dẫn về một số nội dung triển khai đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Đảng, MTTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội TP.

Cùng với đó các mặt công tác như tuyên giáo, kiểm tra giám sát; công tác nội chính đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác củng cố xây dựng hệ thống chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội TP cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó tổ chức công đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị NLĐ. Tổ chức thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”. Đồng thời ký kết với các ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các DN, đơn vị…

Theo Phó chủ tịch Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, do phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện tốtc ác nhiệm vụ chính trị của TP trong 9 thang đầ năm 2016 nên kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng; công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, có chuyển biến tích cực. Công tác thu ngân sách của TP đảm bảo kế hoạch; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; Hoạt động hợp tác đối ngoại liên kết vùng được đẩy mạnh, vị thế Thủ đô tiếp tục được nâng cao…

Trần Vũ