PN - Ngày 28/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2009 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo cho biết: Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới tâm tư, tình cảm, tư tưởng của đảng viên và quần chúng, nhưng công tác tuyên giáo đã góp phần tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhân dân... Cụ thể: về công tác triển khai, quán triệt nghị quyết: Toàn TP đã mở 1.186 lớp tập trung, với 114.701 đảng viên tham dự, tổ chức 1.344 cuộc tuyên truyền, thu hút 65.500 người tham gia. Về công tác tuyên truyền: Đạt nhiều kết quả với các đợt tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn... Đặc biệt các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều chủ đề “Thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...”, sử dụng phương tiện hiện đại, phát hành tài liệu với số lượng lớn, góp phần chuyển tải nhanh chóng thông tin chính trị, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn TP đã mở 169 lớp cho 29.694 học viên. Các công tác khác như: giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, báo chí - xuất bản, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”... đều có những bước tiến bộ. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế và yếu kém như: đổi mới công tác tuyên giáo cả về nội dung và phương pháp chưa theo kịp yêu cầu; công tác tuyên giáo còn lúng túng, bị động trước một số tình hình thực tiễn biến động rất nhanh, trong đó có những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Công tác tuyên giáo ở cơ sở chưa đồng đều, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đều tay... Trước những mặt hạn chế đó, Ban Tuyên giáo đã đề ra phương hướng công tác sáu tháng cuối năm: bám sát chủ trương và thực tiễn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, tập trung hoàn thành thắng lợi, nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2009. Quỳnh Mai