Sáng 10/8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 13 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của TP.

Đến dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Cong tac thi dua, khen thuong ngay cang thuc chat - Anh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị ông Phùng Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố cho biết, 13 năm qua (2004-2017), TP Hà Nội đã tập trung nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước và chất lượng công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng.

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, hiệu quả. Người lao động trực tiếp (từ cấp trưởng phòng sở, ban, ngành và tương đương trở xuống) được khen thưởng có tỷ lệ ngày càng tăng (đến năm 2016 khen cấp TP chiếm 90% số lượng cá nhân được khen thưởng). Trong đó, đã có cá nhân là nông dân, người lao động trực tiếp được đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước.

Tuy nhiên, theo UBND TP Hà Nội, bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng chưa được các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm thường xuyên, còn thiếu các hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều. Một số đơn vị chưa coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chưa tạo được sự phối hợp, liên kết của các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan. Việc bình xét khen thưởng còn biểu hiện nể nang, cào bằng, mang tính luân phiên.

Việc xét, công nhận lao động tiên tiến theo thẩm quyền cấp xã thực hiện chưa hiệu quả. Ngoài ra, công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên, việc bình chọn điển hình có nơi chưa thực sự chính xác, chưa có tác dụng nêu gương. Cùng với đó Luật thi đua khen thưởng cũng còn một số bất cập, hạn chế trong thực thi nên chưa đáp ứng được yêu cầu về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

L.Khánh