Thanh tra Thanh Hóa cũng như thanh tra các tỉnh, thành trong cả nước nhiều năm qua đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, năm 2015, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trên toàn quốc trong đó có Thanh Hóa thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp, trong đó có phần đóng góp to lớn của công tác thanh tra.

Cong tac thanh tra gop phan vao thanh cong Dai hoi Dang cac cap - Anh 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức viên chức thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Bá Nhuần, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) của Thanh Hóa có nhiều kết quả tích cực, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ổn định tình hình cơ sở, tăng cường kỷ cương hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội... Đặc biệt đã góp phần to lớn vào thành công chung Đại hội Đảng các cấp ở Thanh Hóa.

Xác định nhiệm vụ việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC trước Đại hội các cấp là nhiệm vụ quan trọng, do vậy ngành Thanh tra Thanh Hóa hết sức nỗ lực. Bởi, có tiếp công dân, giải quyết triệt để đơn thư KN, TC mới giúp các cấp ủy Đảng chính quyền ở các địa phương, đơn vị ổn định công tác tổ chức, nhân sự; có giải quyết KN, TC tốt mới đảm bảo tính khách quan, minh bạch về đội ngũ cốt cán của các đơn vị, địa phương trong nhiệm kỳ mới, giúp dân quý, dân tin và dân hiểu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vào đội ngũ cán bộ của Đảng.

Vì vậy, bước vào năm 2015, Thanh tra Thanh Hóa đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, đã tiếp 8.648 lượt công dân, tiếp nhận 5.079 đơn trong đó đơn đủ điều kiện giải quyết là 1.256 đơn (1.062 đơn KN và 149 đơn TC). Kế thừa thành tích 2014, 9 tháng đầu năm 2015, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh Thanh Hóa đã tiếp 5.905 lượt người. Tổng số đơn thư KN, TC tiếp nhận là 3.852 đơn, đơn đủ điều kiện giải quyết là 1.148 đơn (750 đơn KN và 398 đơn TC). Phần lớn đơn KN, TC đã được ngành thanh tra giải quyết khá triệt để. Kết quả giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền là 414 KN, đã giải quyết 376/414, đạt 90,8%; đơn tố cáo thuộc thẩm quyền gồm 106 vụ việc, đã giải quyết 97/106, đạt 91,5%; các vụ việc còn lại ngành thanh tra Thanh Hóa đang tập trung tích cực giải quyết.

Việc giải quyết đơn thư KN, TC và tiếp công dân của Thanh tra Thanh Hóa không chỉ được nhân dân quý mến, tin yêu mà còn được lãnh đạo tỉnh hết sức tin tưởng. Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao đối với ngành Thanh tra Thanh Hóa, đồng thời bảy tỏ tin tưởng: Công việc tỉnh giao cho Thanh tra giải quyết, lãnh đạo tỉnh rất yên tâm.

Cùng với việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC, Thanh tra Thanh Hóa còn làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thanh tra kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh triển khai 103 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc 88 cuộc và ban hành 81 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 45,4 tỷ đồng và 4.800m 2 đất; kiến nghị thu hồi 7,975 tỷ đồng, đã thu hồi được 6,19 tỷ đồng. Công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đang ra sức lập nhiều thành tích xuất sắc để dâng lên Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Thanh tra Thanh Hóa cũng đang gấp rút hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng giao phó, góp phần to lớn vào thành công chung của Đại hội.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thanh tra Thanh Hóa cũng đang ra sức thi đua, phấn đấu lập nhiều thành tích hướng về 70 năm Ngày Truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thanh tra Thanh Hóa luôn sống, làm việc theo lời dạy của Bác: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”.

Trần Lê