Mục tiêu quản lý ATTP của Hà Nội đặt ra là đến năm 2020 về cơ bản, việc kiểm soát ATTP trên địa bàn Thủ đô được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả...

Cong tac quan ly an toan thuc pham tai Ha Noi - Anh 1

Các cơ quan liên ngành đi kiểm tra, xử lý hàng không đạt tiêu chuẩn tại Siêu thị Hà Đông

Thủ đô Hà Nội hiện có 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn. Về lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên công tác quản lý ATTP đã và đang có chuyển biến tích cực.

Về chỉ đạo, UBND TP đã phân rõ và gắn trách nhiệm đứng đầu về công tác ATTP, kiện toàn BCĐ TP do Chủ tịch UBND TP làm trưởng BCĐ. Duy trì hiệu quả đường dây nóng về ATTP. Tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt thực hiện Luật ATTP và các văn bản của Trung ương. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai đến cả hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện Kế hoạch ATTP giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.

Về quản lý hoạt động chuyên môn, tập trung thực hiện nhóm giải pháp tổ chức SX trong đó tập trung rà soát, quy hoạch vùng SX, phát triển mô hình quản lý theo chuỗi sản phẩm cung ứng, thông qua các chương trình, đề án lớn.

Cụ thể đã có đề án SX và tiêu thụ rau an toàn, Chương trình phát triển lúa hàng hóa chất lượng cao, Đề án phát triển chăn nuôi, Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt đã xây dựng phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm với 27 chuỗi có nguồn gốc động vật, 33 chuỗi nguồn gốc trồng trọt. Hình thành và phát triển các vùng SX lúa chất lượng cao với 157 cánh đầu mẫu lớn ở 14 huyện; 5.500ha rau an toàn được quản lý; 76 xã chăn nuôi trọng điểm với 3.232 trang trại quy mô lớn ngoài khu dân cư, 25 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung (1.690ha).

Về công tác thanh tra và xử lý vi phạm, tính riêng 6 tháng đầu năm 2016 có 63.898 lượt cơ sở được thanh kiểm tra, phát hiện 11.546 cơ sở vi phạm ATTP, phạt tiền 3.672 cơ sở, các cơ sở vi phạm đã được xử lý.

Lấy 1.764 mẫu thực phẩm (cùng kỳ năm 2015 lấy 960 mẫu) gửi xét nghiệm, phát hiện 107 mẫu không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật, hóa học và theo hồ sơ cơ sở tự công bố. Xét nghiệm nhanh đạt 137.531/152.693 mẫu (90,1%). Xét nghiệm 191 mẫu nước tiểu lợn, phát hiện 7/191 mẫu dương tính với Salbutamol.

Đã triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành tại 10 xã/phường theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết quả sau 06 tháng thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP đã có 2.563 cơ sở được kiểm tra. Tỷ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính cao hơn so với 6 tháng cùng kỳ trước khi thực hiện thí điểm (21,2% so với 17,6%), số tiền phạt cao hơn (750.300.000 đồng so với 222.980.000 đồng).

Về công tác tuyên truyền, 6 tháng đầu năm 2016, toàn TP đã tổ chức phổ biến kiến thức/xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và công nhân 1.107 lớp/64.936 người. Tổ chức tuyên truyền cho các hội viên đoàn thể và người tiêu dùng 2.355 lớp/149.711 người, phát 167.623 tờ gấp. Tổ chức ký cam kết ATTP 32.789 cơ sở...

Về quản lý trong lưu thông, đã đẩy mạnh các chương trình liên kết, hợp tác, giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận, giữa các đơn vị SX thực phẩm và đơn vị kinh doanh, phân phối sản phẩm thực phẩm an toàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường vận chuyển thực phẩm vào TP gắn với các chốt kiểm dịch động vật liên ngành nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các chốt kiểm dịch này, tránh việc kiểm soát hình thức.

Tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Bên cạnh đó đẩy mạnh thông tin truyền thông, thí điểm các mô hình xác nhận thực phẩm an toàn. Tăng nhân lực chuyên trách cho các tuyến và đào tạo cán bộ có chuyên môn sâu về ATTP.

Mục tiêu quản lý ATTP của Hà Nội đặt ra là đến năm 2020 về cơ bản, việc kiểm soát ATTP trên địa bàn Thủ đô được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; năm 2016 có 80% người SX, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế; 90% người quản lý; 80% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP.

Phấn đấu 100% các tổ chức, cá nhân SX, kinh doanh thực phẩm nắm được quy trình, điều kiện SX kinh doanh thực phẩm an toàn. Diện tích SX rau an toàn đạt 5.500ha; số sản phẩm gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn được kiểm soát đạt 50%, đến năm 2020 đạt 80%. Có 50% vùng nuôi thủy sản tập trung được giám sát dư lượng hóa chất độc hại và đạt 80% vào năm 2020.

Những giải pháp cơ bản

+ Đưa các tiêu chí về công tác ATTP vào kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương và chỉ tiêu khen thưởng. Ban hành các văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách về công tác ATTP phù hợp với điều kiện thực tế. Bổ sung hệ thống quy định, quy chế cần thiết và các cơ chế, chế tài thưởng phạt nghiêm minh.

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP từ TP tới các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên ngành trong đó ngành Y tế làm đầu mối, Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp làm trưởng ban.

+ Thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác vệ sinh ATTP theo chuỗi đối với từng ngành hàng, từ khâu nuôi trồng, giết mổ, sơ chế, đến vận chuyển, tiêu thụ; có giải pháp xử lý với từng phân khúc, đưa ra các khuyến nghị đối với chuỗi ATTP đảm bảo tiêu chuẩn, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo; hình thức, bỏ trống địa bàn kinh doanh.

+ Đẩy mạnh công tác giám sát hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về ATTP. Về nguồn nhân lực: Tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách ATTP của các tuyến, nhất là hệ thống cán bộ thú y đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm ATTP tại các tuyến.