GD&TĐ - Tôi là nhân viên văn thư của trường học. Ngày 1/1/2017, tôi chính thức đủ tuổi để về nghỉ hưu. Tính đến ngày nghỉ hưu tôi có tổng thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được 9 năm 9 tháng. Tôi có được làm tròn lên 10 năm để được hưởng trợ cấp một khi nghỉ hưu hay không? - Nguyễn Thị Quỳnh (nguyenquynh***@gmail.com).

Cong tac o vung DBKK 9 nam 9 thang co duoc tinh la 10 nam de huong tro cap? - Anh 1

* Trả lời:

Theo Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn", quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu như sau:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

- Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

+ Dưới 3 tháng thì không tính;

+ Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

+ Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết: 9 tháng lẻ của bạn khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được tính bằng 1 năm công tác.

Như vậy, bạn được làm tròn thành 10 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và bạn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.