Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 11-2010, cả nước đã có 185 trường ĐH và CĐ, 56 trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) được kiểm định chất lượng, hoàn thành báo cáo tự đánh giá, chiếm 45% tổng số các trường ĐH-CĐ trên toàn quốc. Công tác này được nhận định còn chậm và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các cơ sở giáo dục. Bộ GD&ĐT đặt ra mục tiêu, đến năm 2015, cả nước phải đạt 90% các trường ĐH hoàn thành báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng và đăng ký đánh giá ngoài.

Ảnh: Quốc Anh Năm 2011: sẽ ban hành quy định mức chi tiêu So với thời điểm cách đây 1 năm, công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng các trường ĐH đã tăng thêm hơn 40 đơn vị, điều đáng chú ý là phần lớn các trường tăng thêm đều đã đạt yêu cầu có số cán bộ chuyên trách từ 3 người trở lên. Đánh giá tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường ĐH vào cuối tháng 11, Bộ GD&ĐT nhận định, các đơn vị chuyên trách về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục tại các trường ĐH đã có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường. Công tác này thúc đẩy việc triển khai, hoàn thành các báo cáo tự đánh giá, thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng, cung cấp nhân lực cho hoạt động đánh giá ngoài và góp phần từng bước hình thành văn hóa chất lượng bên trong nhà trường. Công tác kiểm định chất lượng là một khâu quan trọng để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục ĐH. Các trường ĐH sẽ tự đánh giá, tự đưa ra các tiêu chí đáp ứng yêu cầu đào tạo như đào tạo tín chỉ, đánh giá đáp ứng đầu ra, đánh giá cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, thư viện, khuôn viên, lớp học...) đội ngũ giảng viên. TS.Lê Văn Huy đến từ trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng, nhận xét, công tác tự đánh giá hiện còn khá mới trong hệ thống các trường ĐH nước ta. Vì thế, nhiều trường chưa thực sự coi công tác này đúng tầm quan trọng của nó; nhận thức nhiều bộ phận cán bộ cộng chức chưa thực sự sâu sắc, vẫn mang tính đối phó. Bên cạnh đó, Bộ chưa có chế tài cụ thể đối với công tác đánh giá nội bộ, nhất là tạo điều kiện các trường tự đánh giá trong thời gian ngắn. Kinh nghiệm thực hiện công tác ngày tại các trường còn yếu, cho dù Bộ đã tổ chức tập huấn; hơn nữa sự thay đối quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT đã khiến công tác này gặp nhiều khó khăn, nhất là chứng minh dựa vào tài liệu, hồ sơ. Dự kiến trong năm 2011, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Bộ Tài chính để thống ban hành văn bản về quy định mức chi tiêu. Lãnh đạo trường ĐH cần thực hiện cam kết Tại Hội nghị trên, Bộ GD-ĐT đặt ra mục tiêu đến năm 2015 có trên 90% số trường đại học hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài, khuyến khích các trường đại học đăng ký kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế để hướng tới việc công nhận lẫn nhau về tín chỉ, chương trình, bằng cấp giữa các trường trong và ngoài nước. Đến năm 2020 sẽ là 95% số trường và 600 chương trình đào tạo đại học triển khai đánh giá ngoài. Trăn trở về vai trò lãnh đạo nhà trường trong công tác tự đánh giá, TS.Nguyễn Kim Dung (trường ĐHSP TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, nhất thiết lãnh đạo nhà trường phải thực hiện cam kết về kiểm định chất lượng, tự đánh giá. Nếu yếu tố này chưa thực hiện đúng quy trình, thì chất lượng đánh giá sẽ không thể như mong muốn, nếu không muốn nói rằng chất lượng kiểm định sẽ trở lại như mức ban đầu. Có ý kiến cho rằng, để thuận tiện, Bộ có thể tuyên truyền công tác này thông qua website, cách làm đó vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả, chính xác đối với những trường đặt tại vùng sâu, vùng xa. Trước những ý kiến đóng góp đến từ các trường ĐH, đại diện Bộ GD&ĐT đã nêu ra 5 nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng kiểm định giáo dục, tự đánh giá đến năm 2020. Trong đó, thực hiện nghiêm túc “Đề án xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng đối với giáo dục ĐH và TCCN giai đoạn 2011-2020”, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên gia, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh lực vực kiểm định chất lượng giáo dục ĐH để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Mục tiêu, đến năm 2015, sẽ có ít nhất 90% trường ĐH hoàn thành báo cáo tự đánh giá; đến năm 2020, có ít nhất 95% số trường ĐH đạt yêu cầu công tác kiểm định này. Nguyệt Sinh