ND- Công tác giáo dục chính trị cơ bản được lãnh đạo và chỉ huy các cấp Đoàn Phòng không Hải Phòng - Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) coi là một nội dung lớn trong nhiệm vụ huấn luyện hằng năm, là khâu căn bản có định hướng cho toàn bộ nội dung hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Cơ quan chính trị các cấp đã chủ động nghiên cứu, đề xuất phương pháp tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đoàn. Đối với đội ngũ cán bộ chính trị làm giáo viên kiêm chức ở các đơn vị cơ sở đã bám sát vào mục đích yêu cầu nội dung của chỉ thị đổi mới, đề ra những phương pháp truyền đạt, tổ chức học tập phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị, từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng. Trong triển khai thực hiện, các cấp đã có những định hướng đúng, nghiên cứu nắm vững những tác động làm nảy sinh tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, từ đó vận dụng các hình thức phương pháp giáo dục thích hợp, góp phần giữ vững trận địa chính trị - tư tưởng trong toàn Đoàn, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ. Việc thực hiện quy chế giáo dục chính trị như tổ chức đội ngũ giáo viên kiêm chức, thông qua và kiểm tra giáo án, đánh giá kết quả học tập được làm chặt chẽ thành nền nếp thường xuyên. Không có trường hợp giảng bài không có giáo án, giáo án không được cấp trên phê chuẩn hay học tập qua loa chiếu lệ. Trong tổ chức học tập chính trị, các đơn vị vận dụng hình thức giáo dục mở, theo hướng thu gọn những vấn đề cơ bản cốt lõi sao cho vừa đủ làm nền và có định hướng. Tăng cường những thông tin bổ trợ, những thông tin thời sự mở rộng nhận thức của bộ đội thông qua các hoạt động trực quan tham quan bảo tàng, truyền thống, xem băng vi-đê-ô, phim nhựa về hoạt động sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và công tác. Kết hợp đọc, nghe đài, xem truyền hình và nói chuyện, thi tìm hiểu truyền thống nhân những ngày kỷ niệm lớn. Các lần kiểm tra huấn luyện của các cấp đều có nội dung kiểm tra công tác giáo dục chính trị, nhất là cách tổ chức, chất lượng học tập của hạ sĩ quan, chiến sĩ ở các phân đội. 100% các đợt hội thao ra quân huấn luyện, hội thao chiến sĩ mới, hội thao giai đoạn huấn luyện, hội thao quân sự chuyên ngành... đều có nội dung kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó những thiếu sót được uốn nắn, khắc phục kịp thời, tạo điều kiện cho đơn vị cơ sở hoàn thành tốt nội dung giáo dục chính trị làm chuyển biến nhận thức tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị ở Đoàn Phòng không Hải Phòng là cấp ủy và người chỉ huy các cấp phải quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, chương trình phương pháp học tập, giáo dục chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nhất trí cao cả về nhận thức và hành động. Quá trình thực hiện, luôn bám sát vào nội dung, mục đích yêu cầu giáo dục. Gắn từng nội dung giáo dục với thực tiễn đơn vị, kết hợp nhiều hình thức giáo dục phong phú và các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, để nâng cao nhận thức toàn diện cho bộ đội. Tổ chức tốt bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm chức, từng bước nâng cao trình độ và khả năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Thực tế ở Đoàn Phòng không Hải Phòng cho thấy, khi được tổ chức bồi dưỡng chu đáo anh em hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ giáo dục chính trị cho mọi đối tượng. Trong hội thi giáo viên chính trị cả ở cấp cơ sở và toàn Đoàn, có 100% cán bộ là giáo viên chính trị kiêm chức đạt khá giỏi, gần 80% đạt loại giỏi. Nguyễn Đức Toàn