Ngày 20-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương (BTC TƯ) đã tổ chức Hội nghị Trao đổi công tác tổ chức cán bộ giữa BTC TƯ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương. Trưởng BTC TƯ Tô Huy Rứa chủ trì Hội nghị.

Nhiều chuyển biến trong công tác cán bộ Đánh giá công tác cán bộ thời gian qua, Phó BTC TƯ Trần Lưu Hải cho biết: công tác quy hoạch cán bộ đã dần đi vào nề nếp, dân chủ, công khai, có sự kế thừa trong quá trình tiến hành quy hoạch; đã chuẩn bị được số lượng cán bộ dự nguồn tương đối dồi dào, chất lượng tốt hơn; từng bước khắc phục được tình trạng bị động, lúng túng trong công tác nhân sự. Kết quả bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho thấy hầu hết là cán bộ trong quy hoạch. Quy hoạch cán bộ đã được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai hơn, bước đầu thể hiện phương châm "mở” và "động”. Từ quy hoạch cán bộ, nhiều bộ, ban, ngành đoàn thể đã chủ động trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ và chuẩn bị độ ngũ cán bộ kế cận; từng bước thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử trên cơ sở quy hoạch; tình trạng quy hoạch mang tính hình thức được khắc phục một bước... Tuy nhiên, thời gian qua công tác cán bộ vẫn còn một số hạn chế chưa được khắc phục. Một số nơi chưa quan tâm xây dựng quy hoạch cán bộ hoặc quy hoạch còn mang tính hình thức, tính khả thi chưa cao; chưa gắn quy hoạch cán bộ với đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; chưa có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ sau quy hoạch; chưa làm tốt việc quy hoạch từ cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; ít phát hiện nguồn quy hoạch ngoài cơ quan, đơn vị mình... Việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm chưa thực sự chủ động hoặc đôi khi còn lúng túng về cách làm. Một số cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thiếu chủ động trong việc đề xuất triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Không ít trường hợp bổ nhiệm cán bộ không vào diện quy hoạch hoặc có trong quy hoạch nhưng chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu. Đánh giá cán bộ từ hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của nhân dân Nhận xét, đánh giá về công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ thời gian qua, BTC TƯ Tô Huy Rứa cho rằng: Công tác cán bộ gồm nhiều khâu có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau, trong đó khâu đánh giá cán bộ là khâu tiền đề, quan trọng nhất, làm cơ sở cho các khâu tiếp theo. Đánh giá đúng cán bộ, quy hoạch bố trí đúng, ngược lại đánh giá sai, quy hoạch không chuẩn, bố trí chưa đúng vị trí, dẫn đến hậu quả khó lường, nhất là đối với cán bộ giữ vị trí chủ chốt. Tuy nhiên, để đánh giá đúng cán bộ là việc rất khó, bởi chỉ một chút sơ xẩy chúng ta có thể để lọt người tài. Về công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua, ông Tô Huy Rứa cho rằng, "dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, các bộ, ban, ngành đã chủ động trong quá trình lựa chọn nhân sự. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, quy hoạch cán bộ vẫn chỉ "bậc thang” của những người bình thường mà chưa hút được người có tài năng xuất chúng”. "Nghe quy trình tuyển chọn, sàng lọc quá chặt chẽ nhưng thực tế vẫn còn tình trạng nể nang nhau, chưa kể còn nhiều biểu hiện chia bè kết cánh, chạy chọt lo lót, lôi kéo, mua chuộc... đây là điều có thật”. Làm thế nào để đánh giá đúng cán bộ để đưa cán bộ ấy vào diện quy hoạch cũng như tránh bỏ lọt, bỏ sót người tài, Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung nhận định: Quan trọng nhất vẫn là khâu đánh giá cán bộ. Cần đánh giá đúng mức, chính xác, khách quan mới phân biệt được cán bộ tốt xấu, người tài và không tài... mới khuyến khích người tài ra dốc sức xây dựng đất nước. Ông Trung đề xuất 2 kênh thông tin quan trọng để đánh giá cán bộ đó là: Hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân. Bí thư đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đào Xuân Cần cũng cho rằng, công tác đánh giá cán bộ thời gian qua chưa sát thực tiễn. Chúng ta vẫn chưa thật lòng với nhau, vẫn còn nói dối lòng mình. Dù hàng năm vẫn có phiếu nhận xét đánh giá cán bộ chủ chốt, nhưng vẫn chỉ là những bản kiểm điểm na ná giống nhau... Nếu không chấn chỉnh công tác này cũng như ban hành các tiêu chí cụ thể đánh giá cán bộ sẽ khó hút được người tài cho đất nước. L.Bình