- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm được tổ chức vào sáng 25-6.

6 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục củng cố tổ chức đoàn, hội, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cán bộ, chủ động phân công cán bộ trực tiếp giúp cơ sở yếu kém được đẩy mạnh. Đặc biệt, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ở khắp các địa phương, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng diễn ra sôi nổi. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị đã được MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức để đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng, góp ý vào văn kiện đại hội đảng các cấp. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giới thiệu nhân sự của tổ chức mình tham gia cấp ủy. Cùng với đó, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nâng cao vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Tuy nhiên, báo cáo của các đoàn thể cho thấy, mô hình hoạt động phù hợp ở một số loại hình, lĩnh vực còn chưa đạt yêu cầu, chẳng hạn như: hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; việc tập hợp đoàn viên sinh hoạt tại nơi cư trú ở các đô thị… Hạn chế về mặt nhận thức của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương về chức năng của các đoàn thể chính trị - xã hội, về công tác dân vận của Đảng... Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ nhấn mạnh: Đại hội XI của Đảng đang đến gần, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần có chương trình công tác, phối hợp để nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từng đoàn thể khẩn trương lấy ý kiến báo cáo Ban Dân vận trước ngày 30/6 để Ban có kế hoạch triển khai việc giám sát các bộ, ngành, địa phương thực hiện cải cách hành chính. Đồng chí yêu cầu, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tích cực chỉ đạo hệ thống báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các hành động tiêu cực trong xã hội./.