Công tác dân vận là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng, là một nhiệm vụ quan trọng của các lực lượng vũ trang. 65 năm qua, công tác dân vận của quân đội đã có những kết quả to lớn và thể hiện sâu sắc cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa và tác dụng tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của quân đội, để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng đồng bào cả nước.

Thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 65 năm qua với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, QĐND Việt Nam đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vinh dự lớn, có ý nghĩa sâu sắc, quân đội ta được vinh danh Bộ đội Cụ Hồ; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu và trưởng thành. Kể từ ngày thành lập QĐND Việt Nam đến nay là cả một chặng đường lịch sử ghi đậm nhiều mốc son chói lọi, hào hùng, tô thắm trang sử vàng truyền thống của dân tộc, của QĐND Việt Nam anh hùng. Trong mọi chiến công và thành quả cách mạng của quân đội, đều có sự đóng góp to lớn cả về trí tuệ, vật chất và tinh thần của nhân dân ta. Với phương châm: Dựa vào dân để xây dựng lực lượng; phối hợp với dân chiến đấu và trưởng thành, sẵn sàng cứu giúp dân khi bị thiên tai, bão, lũ; cùng với dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống và giữ vững an ninh quốc phòng... đã thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm và mối quan hệ gắn bó, mật thiết, không gì lay chuyển được giữa quân đội và nhân dân ta trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tự quyên góp tiền mua chăn và áo ấm tặng bà con vùng cao huyện Phước Sơn. Ảnh: Phan Tiến Dũng Một trong những thành tích nổi bật, luôn luôn được nhân dân ghi nhận, biết ơn và tôn vinh, đó là, công tác dân vận của quân đội đã có tác dụng trực tiếp và hiệu quả rõ nét, mang đến nhiều lợi ích thiết thực và niềm hạnh phúc cho người dân ở khắp mọi miền đất nước. Công tác dân vận của quân đội được thể hiện rõ nét như sau: - Đảng ủy Quân sự Trung ương đã thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đối với công tác dân vận; gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện phương châm “Toàn quân làm công tác dân vận”, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các đơn vị quân đội tăng cường kí kết, triển khai thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động về công tác dân vận. Thông qua việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động làm chuyển biến về nhận thức, tinh thần, trách nhiệm và phương thức công tác dân vận trong quân đội ngày càng có chất lượng, hiệu quả. - Công tác dân vận của quân đội đã trực tiếp giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; là lực lượng xung kích, nòng cốt trong tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; giúp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng biên giới, hải đảo ổn định sản xuất, cải thiện đời sống. Các chiến sĩ quân đội đã trực tiếp tuyên truyền phổ biến kiến thức về kinh tế, kĩ thuật, pháp luật và đời sống; giúp nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế vườn-rừng; hướng dẫn nhân dân chế biến, bảo quản sản phẩm, hàng hóa. Các đơn vị trao tặng nhà đại đoàn kết; đảm nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu chăm sóc con thương binh, liệt sĩ; hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các chương trình quân dân y kết hợp; tham gia xử lí môi trường, giúp dân xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở... được nhân dân ghi nhận và quý trọng. Cụ thể, trong năm 2009, các lực lượng quân đội đã giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo được 32.436 hộ; làm 2.716,9km đường giao thông; tặng 1.397 sổ tiết kiệm, 28.313 chiếc màn chống muỗi; xây dựng 3.588 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội; xây tặng 2.480 nhà, 59 công trình dân sinh cho các hộ nghèo và vùng biên giới, hải đảo; khám, chữa bệnh cho hơn 100.800 người; trao tặng hàng chục tỉ đồng và hàng trăm tấn lương thực và thực phẩm cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, dịch bệnh. Hằng năm, “Thầy giáo quân hàm xanh” của Bộ đội Biên phòng đã tuyên truyền, vận động và tổ chức mở nhiều lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho hàng nghìn con, em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. - Các đơn vị trong toàn quân đã quan tâm chỉ đạo, đổi mới phương thức công tác dân vận; thực hiện đa dạng hóa về nội dung, phong phú về hình thức, lấy hiệu quả làm chính. Nhiều hoạt động được duy trì thường xuyên có tác dụng thiết thực như: Các đơn vị quân đội tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; tổ chức các hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao; sinh hoạt câu lạc bộ trên địa bàn; xây dựng hệ thống “chiến sĩ dân vận", dân quân tự vệ làm dân vận; xây dựng cụm kết nghĩa, hộ gia đình kết nghĩa; thiết lập 6.888 đầu mối kết nghĩa; tổ chức hội nghị đoàn kết quân dân; tăng cường sự đồng thuận trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần giữ vững ổn định, an ninh trật tự ở cơ sở. - Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội đã kí kết và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiều chương trình về công tác dân vận. Bộ Quốc phòng đã kí kết phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân. Các đơn vị quân đội trong toàn quân đã tiến hành kí kết và triển khai thực hiện nhiều chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh với nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo nên “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế ở địa phương, nhất là nơi xung yếu, địa bàn chiến lược. Vì thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được tô thắm trong lòng người dân, được nhân dân tin yêu và bảo vệ. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân. Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận, các nghị quyết về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, về công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức, phụ nữ… Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cùng với việc thực hiện tốt và đáp ứng các nhiệm vụ về quốc phòng, thì việc thực hiện công tác dân vận của quân đội có một vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa quân đội với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đòi hỏi công tác dân vận của quân đội cần tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, phát huy những thành quả đã đạt được và những kinh nghiệm quý; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, thiết thực đối với từng lĩnh vực, từng đối tượng, từng địa bàn cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt hơn về công tác dân vận; trong đó, cần tập trung về một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản như sau: Một là, tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động, khó lường; đời sống của một bộ phận nhân dân ta còn gặp nhiều khó khăn; môi trường, dịch bệnh, thiên tai, thời tiết còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đang tìm mọi cách lợi dụng vấn đề “nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tôn giáo”, thường xuyên kích động, chống phá khối đại đoàn kết của nhân dân ta. Để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi chúng ta phải đổi mới một cách toàn diện, sâu sắc, cả về tư duy lí luận cũng như trong các hoạt động thực tiễn hằng ngày ở cơ sở. Chúng ta cần tiếp tục làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng trong thời kì mới, nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ chính trị của quân đội trong công tác dân vận. Vì vậy, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thì mỗi cấp, mỗi đơn vị cần tiếp tục quan tâm tổ chức triển khai thật tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, của Đảng ủy quân sự Trung ương về công tác dân vận. Nhất là việc cụ thể hóa thành các quy chế, quy định của cấp ủy, của đơn vị, của chỉ huy để công tác dân vận quân đội tiếp tục phát huy một cách hiệu quả nhất. Hai là, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức về công tác dân vận của Đảng trong quân đội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp, đẩy mạnh phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là những nơi xung yếu, địa bàn trọng điểm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân ta. Ba là, đổi mới hình thức tổ chức thực hiện huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận; coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, các tổ đội công tác; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phương pháp công tác; nâng cao khả năng và nghệ thuật làm công tác dân vận, công tác vận động quần chúng; chú trọng chất lượng và hiệu quả các hoạt động kết nghĩa; xây dựng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn đóng quân. Bốn là, không ngừng nâng cao chất lượng công tác dân vận của quân đội trong việc giúp dân, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến kiến thức về kinh tế, quốc phòng; giúp dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, cây trồng, vật nuôi. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt giao lưu, kết nghĩa. Trực tiếp giúp dân phòng, chống dịch bệnh, xử lí môi trường, vệ sinh thôn, bản; phòng chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; giúp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng biên giới, hải đảo xóa đói, giảm nghèo, ổn định sản xuất, cải thiện đời sống. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp; giúp dân xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở… Năm là, các cấp ủy, chỉ huy cần quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và xây dựng giáo trình, bài giảng chính khóa về công tác vận động quần chúng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và bồi dưỡng cho chiến sĩ về công tác dân vận. Quan tâm củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức, các phòng, ban dân vận; quan tâm động viên đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận các cấp. Quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng trong quân đội, thực hiện tốt dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của hội đồng quân nhân, đưa công tác vận động quần chúng thành một tiêu chí thi đua ở cơ sở, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Việc tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả về công tác dân vận trong quân đội, chính là góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần và trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, cùng các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng; lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2010 và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. HÀ THỊ KHIẾT Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương