Thời gian qua, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã phát hiện nhiều công trình xây dựng sai quy hoạch, sai phép, không phép, xây dựng lấn chiếm không gian, mật độ xây dựng, số tầng, khoảng lùi. Điều đáng nói, sau khi một số công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, đã chỉ ra thực trạng UBND cấp xã, phường đã ban hành quyết định đình chỉ, nhưng các vi phạm không được khắc phục ngay, thậm chí một số công trình vẫn tiếp tục vi phạm.

Cong tac chi dao, dieu hanh voi Thanh tra xay dung: Thay doi cho phu hop thuc tien! - Anh 1

Hà Nội đã nỗ lực trong việc nghiên cứu công tác điều hành lực lượng Thanh tra xây dựng nhằm góp phần quản lý trật tự xây dựng

Để công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp, hiệu quả, giảm thiểu các công trình vi phạm trật tự xây dựng; tổ chức bộ máy của lực lượng thanh tra xây dựng hoạt động hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Ngày 20/7, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành trực tiếp Đội Thanh tra xây dựng địa bàn để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng.

Theo đó, từ ngày 1/9, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành trực tiếp Đội Thanh tra xây dựng tại các quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ông Bùi Tuấn Dương, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: Tại thành phố Hà Nội, mặc dù UBND thành phố đã ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn, nhưng trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước. Do đó, việc thống nhất công các chỉ đạo, điều hành xuyên xuốt đối với lực lượng Thanh tra xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, cũng như những nội dung phối hợp trong xử lý công trình vi phạm.

Thực tế thời gian qua, do quy định Thanh tra xây dựng chỉ có chức năng kiểm tra, lập biên bản, đề xuất hình thức, biện pháp xử lý các công trình vi phạm, còn việc thực hiện, xử lý sai phạm lại do chính quyền địa phương. Việc này đã dẫn đến tình huống, sau khi một số công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, Thanh tra đã chỉ ra sai phạm, nhưng do nhiều nguyên nhân dẫn đến khiến các vi phạm không được xử lý ngay, thậm chí một số công trình vẫn tiếp tục vi phạm.

Trước đó, nhằm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; căn cứ nội dung kết luận hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý I/2016; kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác quản lý trật tự xây dựng và tổ chức hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 07/ 7/ 2016 của UBND thành phố và văn bản số 336/TTr-VP ngày 12/7/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thống nhất đồng ý bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành toàn diện Đội Thanh tra xây dựng địa bàn cho UBND quận, huyện, thị xã để công tác quản lý trật tự xây dựng.

Căn cứ theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, từ ngày 1/9 trách nhiệm của Chủ tịch UBND các địa phương đã được phân định rõ. Cụ thể Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đề xuất thành phố mô hình quản lý hiệu quả; trực tiếp chỉ đạo, điều hành Đội Thanh tra xây dựng địa bàn, kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Sở Xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý biên chế của lực lượng này. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo hoạt động của lực lượng thanh tra Sở Xây dựng.

Như vậy, với quy định mới của UBND thành phố Hà Nội, từ nay Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành Đội Thanh tra xây dựng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, tham mưu, đề xuất xử lý các vi phạm trật tự xây dựng (trước đây, lực lượng này do Sở Xây dựng Hà Nội quản lý, điều hành).

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý biên chế và chế độ tiền lương của lực lượng Thanh tra xây dựng theo Luật Thanh tra. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo hoạt động của lực lượng cán bộ, công chức, thanh tra viên của Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.

Cũng theo lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, mặc dù công tác quản lý trật tự xây dựng thời gian quan có nhiều chuyển biến tích cực, số công trình vi phạm bị lập biên bản, xử lý tăng đáng kể so giai đoạn trước, nhưng sự phối hợp giữa Thanh tra xây dựng và chính quyền địa phương có nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến công trình vi phạm không được xử lý triệt để.

Ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, quyết định vừa qua của UBND thành phố sẽ giúp bộ máy của lực lượng Thanh tra xây dựng hoạt động hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Quyết định này đã cụ thể hóa nguyên tắc quản lý lực lượng Thanh tra xây dựng trong giai đoạn hiện nay là “song trùng chỉ đạo”.

Thành Nam